Home / Lập Trình Front End / [Front-End] – Hướng dẫn các thao tác cắt layout đơn giản trong Photoshop

[Front-End] – Hướng dẫn các thao tác cắt layout đơn giản trong Photoshop

Chào các bạn,

Hôm nay gởi các bạn lập trình front end danh sách một số thao tác cơ bản trong việc cắt layout từ file PSD trước khi dàn layout sử dụng HTML, CSS.

  1. Giới thiệu
2. Phần 2

3. Phần 3

4. Phần 4

5. Phần 5:

6. Phần 6

About CyberSoft Academy

Check Also

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? ( Khảo sát của Stack Overflow năm 2018)

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? (“Khảo sát của Stack Overflow năm …