Chủ Nhật , Tháng Chín 24 2017
Trang chủ / Kinh nghiệm lập trình / Khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ thực tiễn

Khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ thực tiễn

java-100432255-primary.idge

Một môn học được xem là môn học cơ bản của ngành CNTT vì nó cung cấp kiến thức nền để  tiếp tục các môn học phần sau như: các môn học phát triển web, xây dựng môn học phần mềm, xây dựng hệ thống thông tin…

Khi xây dựng bất kì phần mềm hay hệ thống thông tin, ngoài việc xử lý logic, xử lý các nghiệp vụ thì quản lý dữ liệu là vấn đề đáng lưu ý… Lợi ích của Cơ sở dữ liệu (CSDL) được quản lý bằng máy tính không hề nhỏ:

 1. Giảm lượng dữ liệu dư thừa trong dữ liệu được lưu trữ
 2. Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu
 3. Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia xẻ
 4. Có thể thiết lập và tuân theo các chuẩn mực
 5. Có thể duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu
 6. Có thể thực hỉện việc bảo mật dữ liệu

Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin, bạn muốn bay cao bay xa trong lĩnh vực này hơn thì bạn hãy cố gắng học thật chắc môn học này nhé, với các mục tiêu:

 1. Cung cấp khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ
 2. Giúp học viên biết cách biểu diễn dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp ERD, từ đó xây dựng được mô hình quan hệ
 3. Giúp học viên biết cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn thao tác với CSDL, cụ thể với ngôn ngữ SQL
 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ quản trị (HQT) CSDL
 5. Ngoài ra cung cấp thêm kiến thức để học viên biết nhận diện, khai báo, xử lý các ràng buộc dữ liệu
Ví dụ CSDL quản lý đất đai

Hệ thống học lập trình myclass.vn đã cho ra mắt khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn, nhằm mang lại nền tảng kiến thức vững chắc qua ví dụ thực tế để từ đó người học sẽ nắm bắt bài học nhanh hơn và hiểu rõ hơn về CSDL

Gửi đến cả nhà đoạn trailer khóa học:

Yêu cầu khóa học ?

 1. Máy tính có thể cài đặt chương trình Cơ sở dữ liệu SQL (khoảng 1,5 Gb)

Học xong khóa học này bạn có thể ?

 1. Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ
 2. Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER).
 3. Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ
 4. Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL và sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL
 5. Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL
 6. Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế
 7. Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL

Bên cạnh, trailer nóng hổi không thể thiếu đề cương

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 2: Mô hình thực thể kết hợp (ER), thực thể, thuộc tính, khoá, mối kết hợp

Bài 3: Mô hình thực thể kết hợp (ER), thực thể, thuộc tính, khoá, mối kết hợp – Bài tập

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Bài 4: Loại thực thể – thuộc tính – khóa

Bài 5 Mối kết hợp – loại mối kết hợp – bản số

Bài 6: Loại thực thể yếu

Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể

Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU

Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu – Các khái niệm

Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)

Bài 11: Cài đặt SQL

Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL

Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE

Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1

Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2

Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3

Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING

Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND

Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng

Bài 20: Truy vấn dữ liệu Phép kết

Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu

Khóa học đang có có chương trình giảm giá 14% từ ngày 23/03/2016 đến 30/03/2016 nên các bạn nhanh tay tham gia khóa học nhé 😉

Hệ thống học lập trình trực tuyến myclass.vn chúc các bạn học vui và có thêm nhiều kiến thức bổ ích!

 

Nhận xét của bạn

nhận xét

Tác giả Lion

Lion

Xem thêm

Những phím tắt bạn nên ghi nhớ

Đã sử dụng máy tính thì bạn nên biết những phím tắt này vì nó …

Trả lời