Home / Lập Trình Front End / Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? ( Khảo sát của Stack Overflow năm 2018)

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? ( Khảo sát của Stack Overflow năm 2018)

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? (“Khảo sát của Stack Overflow năm 2018”)

1. Về Stack Overflow

 • Là một mạng xã hội lớn, uy tín của các lập trình viên trên thế giới
 • Giúp các lập trình viên tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày; là nơi mỗi cá nhân thể hiện trình độ của mình thông qua việc giúp đỡ các đồng nghiệp khác; tuyển người làm & tìm việc làm
 • Jeff Atwood và Joel Spolsky (người Mỹ) sáng lập Stack Overflow năm 2008
 • Hơn 50M lượt người truy cập mỗi tháng, trên 14M câu hỏi, trên 19M trả lời
 • Thực hiện các khảo sát hàng năm, năm nay là lần thứ 8, với hơn 100.000 lập trình viên đang làm việc tại 183 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát
 • Nội dung khảo sát liên quan đến ngành lập trình

2. Nên chọn công việc nào để theo học

Danh sách sau là một số công việc phổ biến của nghề lập trình, đồng thời cho biết tỉ lệ của mỗi công việc dựa trên số người được khảo sát. Tham khảo để chọn sẽ theo học cái gì? Thông thường, nên chọn công việc có nhiều người đang làm, tức thị trường đang cần nhiều. Hoặc có người đang làm nghĩa là có nhu cầu tuyển dụng, vì vậy học cái gì cũng được, nếu thực sự đam mê. Tuy nhiên, nếu chưa thử hết các công việc làm sao biết mình thích cái nào hơn cái nào? Cần người tư vấn và tự trải nghiệm?

Loại công việc – Tỉ lệ người đang làm/Tổng số người tham gia khảo sát

 • Back-end developer – 57.9%
 • Full-stack developer – 48.2%
 • Front-end developer – 37.8%
 • Mobile developer – 20.4%
 • Desktop or enterprise applications developer – 17.2%
 • Student – 17.1% (người khảo sát đang là sinh viên, không phải một loại công việc)
 • Database administrator – 14.3%
 • Designer – 13.1%
 • System administrator – 11.3%
 • DevOps specialist – 10.4%
 • Data or business analyst – 8.2%
 • Data scientist or machine learning specialist – 7.7%
 • QA or test developer – 6.7%
 • Engineering manager – 5.7%
 • Embedded applications or devices developer – 5.2%
 • Game or graphics developer – 5.0%
 • Product manager – 4.7%
 • Educator or academic researcher – 4.0%
 • C-suite executive (CEO, CTO, etc.) – 3.8%
 • Marketing or sales professional – 1.2%

3. Mức lương của mỗi công việc

Ngoài yếu tố dễ xin việc, hợp với đam mê của bản thân, cũng nên quan tâm tới mức lương của mỗi công việc. Tất nhiên, lương cao thì đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, áp lực công việc cũng cao.
Dưới đây là danh sách các loại công việc và mức lương tương ứng (lưu ý: không phải lương áp dụng cho người đang làm việc tại Việt nam)
Loại công việc – Mức lương

 • Engineering manager – $89,000
 • DevOps specialist – $72,000
 • Data scientist or machine learning specialist – $60,000
 • Data or business analyst – $59,000
 • Embedded applications or devices developer – $59,000
 • Full-stack developer – $59,000
 • Desktop or enterprise applications developer – $57,000
 • Back-end developer – $56,000
 • System administrator – $56,000
 • QA or test developer – $55,000
 • Database administrator – $51,000
 • Front-end developer – $51,000
 • Designer – $46,000
 • Educator or academic researcher – $44,000
 • Mobile developer – $43,000
 • Game or graphics developer – $40,000

4. Chọn công nghệ nào để theo

Với mỗi công việc có thể lựa chọn nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm: ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, mã nguồn mở hay đóng, trình viết mã, framework, thư viện.

4.1 Ngôn ngữ

Dưới đây là danh sách các ngôn ngữ phổ biến đang được mọi người sử dụng,
Ngôn ngữ – Tỉ lệ người đang sử dụng/Tổng số người tham gia khảo sát

 • JavaScript 71.5%
 • HTML – 69.4%
 • CSS – 66.2%
 • SQL – 58.5%
 • Java – 45.4%
 • Bash/Shell – 40.4%
 • Python – 37.9%
 • C# – 35.3%
 • PHP – 31.4%
 • C++ – 24.6%
 • C – 22.1%
 • TypeScript – 18.3%
 • Ruby – 10.3%
 • Swift – 8.3%
 • Objective-C – 7.3%
 • Go – 7.2%
 • Assembly – 6.9%
 • VB.NET – 6.9%
 • R – 6.0%
 • Matlab – 5.5%
 • VBA – 4.8%
 • Kotlin – 4.7%
 • Groovy – 4.5%
 • Scala – 4.5%
 • Perl – 4.2%

4.2 Cơ sở dữ liệu

Dưới đây là danh sách các cơ sở dữ liệu phổ biến đang được mọi người sử dụng,

Cơ sở dữ liệu – Tỉ lệ người đang sử dụng/Tổng số người tham gia khảo sát • MySQL – 58.7%
 • SQL Server – 41.2%
 • PostgreSQL – 32.9%
 • MongoDB – 25.9%
 • SQLite – 19.7%
 • Redis – 18.0%
 • Elasticsearch – 14.1%
 • MariaDB – 13.4%
 • Oracle – 11.1%
 • Microsoft Azure (Tables, CosmosDB, SQL, etc) – 7.9%
 • Google Cloud Storage – 5.5%
 • Memcached – 5.5%
 • Amazon DynamoDB – 5.2%
 • Amazon RDS/Aurora – 5.1%
 • Cassandra – 3.7%
 • IBM Db2 – 2.5%
 • Neo4j – 2.4%
 • Amazon Redshift – 2.2%
 • Apache Hive – 2.2%
 • Google BigQuery – 2.1%
 • Apache Hbase – 1.7%

4.3 Framework, thư viện, công cụ

Dưới đây là danh sách các framework, thư viện, công cụ phổ biến đang được mọi người sử dụng,

Framework, thư viện, công cụ – Tỉ lệ người đang sử dụng/Tổng số người tham gia khảo sát

 • Node.js (JS) – 49.6%
 • Angular (JS) – 36.9%
 • React (JS) – 27.8%
 • .NET Core – 27.2%
 • Spring (Java) – 17.6%
 • Django (Python) – 13.0%
 • Cordova (JS mobile) – 8.5%
 • TensorFlow (Machine Learning) – 7.8%
 • Xamarin (mobile app) – 7.4%
 • Spark (Java) – 4.8%
 • Hadoop (big data, distributed data) – 4.7%
 • Torch/PyTorch (deep learning – python) – 1.7%

4.4 Trình viết mã

Dưới đây là danh sách trình soạn thảo mã nguồn (IDE, code editor) đang được mọi người sử dụng,

IDE, code editor – Tỉ lệ người đang sử dụng/Tổng số người tham gia khảo sát

 • Visual Studio Code – 34.9%
 • Visual Studio – 34.3%
 • Notepad++ – 34.2%
 • Sublime Text – 28.9%
 • Vim – 25.8%
 • IntelliJ – 24.9%
 • Android Studio – 19.3%
 • Eclipse – 18.9%
 • Atom – 18.0%
 • PyCharm – 12.0%
 • Xcode – 10.6%
 • PHPStorm – 9.0%
 • NetBeans – 8.2%
 • IPython / Jupyter – 7.4%
 • Emacs – 4.1%
 • Rstudio – 3.3%
 • RubyMine – 1.6%
 • TextMate – 1.1%
 • Coda – 0.6%
 • Komodo – 0.6%
 • Zend – 0.4%
 • Light Table – 0.2%
4.5 Các nhóm công nghệ liên quan

Hình sau là các nhóm công nghệ liên quan, (nguồn: stackoverflow)

alt

4.6 Một số hướng đang được quan tâm nhiều

 • Web
 • Mobile
 • IoT
 • Machine Learning
 • Data Science

5. Tài liệu tham khảo

[1] http://travisnguyen.net/selfpondering/2018/04/28/stackoverflow-history/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Spolsky
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Atwood
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_Overflow
[5] https://insights.stackoverflow.com/survey/2018

Đào tạo chuyên gia lập trình CyberSoft.edu.vn

Chuyên gia Full Stack với React JS-NodeJS/Express : Node Js – React JS 

Chuyên gia lập trình Front End chuyên nghiệp 

Tư duy – thuật toán – lập trình hướng đối tượng 

Trích nguồn : https://kipalog.com/ – LeGiaCong 05-06-2018

 

Bình luận

About CyberSoft Academy

Check Also

EMMET – Code HTML/CSS như “the flash”

Emmet – công cụ hỗ trợ soạn thảo siêu nhanh Các bạn lập trình viên làm việc với HTML chắc hẳn nhiều lần cảm giác …