Home / Lập Trình Front End / P3: Don’t make me think – Thiết kế một thứ để scan, ko phải để đọc.

P3: Don’t make me think – Thiết kế một thứ để scan, ko phải để đọc.

Có 5 nguyên tắc để thiết kế một thứ như vậy, để scan chứ ko phải để đọc:

  • Tạo một mức độ cây phân cấp nội dung cho mỗi trang (tăng độ contrast): H1, H2, desc..
  • Tận dụng lợi thế của các ký hiệu (list, quote, icon…)
  • Phân nhỏ nội dung thành nhiều phần rõ ràng
  • Phân rõ khu vực có thể click (bằng màu sắc, biểu tượng, gạch dưới…)
  • Tối giản các khu vực gây nhiễu thông tin

Nguồn : https://uxvietnam.com – Tác giả Phạm Khôi dịch.

About CyberSoft Academy

Check Also

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? ( Khảo sát của Stack Overflow năm 2018)

Muốn theo nghề lập trình bắt đầu từ đâu? (“Khảo sát của Stack Overflow năm …

Trả lời