Recent Posts

Cheat Sheet CSS – Hãy bỏ túi cuốn “Bí Kíp” này !!!

      Đây là những “bí kíp” bỏ túi về CSS, giúp bạn có thể “thiên biến vạn hóa” dễ hơn khi học tập, nắm chắc và hệ thống hóa kiến thức hơn. Khá nhiều đó các bạn, nhưng nếu mà nắm hết “đống” này thì rất là “đỉnh” …

Read More »

Tài nguyên trực tuyến dành cho Web Developers

GENERATORS: Text Content Generator – http://www.lipsum.com Favicon Generator – http://tools.dynamicdrive.com/favicon Data Generator – https://mockaroo.com/ Mobile Mockup Generator – https://mockuphone.com Logo Generator – https://www.logaster.com UUID Generator – https://www.uuidgenerator.net/ Hash Generator – https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/ Ultimate Code Generator – https://webcode.tools/ IMAGE RESOURCES: Free Stock Images – https://www.pexels.com Free Stock Images With Great API – https://unsplash.com/ Free- Vectors, mockups – https://www.freepik.com Dummy Image Placeholders – https://source.unsplash.com/ Dummy …

Read More »