Recent Posts

Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Lập Trình Viên Front end

Tập tin này chứa một số câu hỏi phỏng vấn lập trình viên front end, có thể được sử dụng khi kiểm tra các ứng viên tiềm năng. Không khuyến khích sử dụng tất cả các câu hỏi ở đây trên cùng một ứng cử viên (sẽ mất hàng giờ …

Read More »

Lập trình Front End làm gì ? Lương bao nhiêu?

NGHỀ FRONT END LÀM GÌ ? LƯƠNG NHIÊU? Giờ đây, các bạn chỉ cần gõ từ Lập trình Front End hay Front End developer, các bạn sẽ thấy hàng triệu kết quả xuất hiện. Nó là cái gì mà sao hot vậy? Tất cả các sản phẩm website, cái ‘ăn …

Read More »