Recent Posts

[Front-end] – Coding guideline – Code sao cho chuẩn

HTML 1. Cú pháp Nên sử dụng Tab ngắn (2 khoảng trắng), điều này sẽ giúp code giống nhau trên mọi môi trường 2. Doctype ! Nên khai báo doctype để bắt đầu với một môi trường tiêu chuẩn & phù hợp với mọi trình duyệt <!DOCTYPE html> <html> <head> …

Read More »

[Front-End] – Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Front-end

[Front-End] – Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Front-end Hỏi chung Những điểm nào mà bạn thích, hoặc không thích về lập trình? Khác nhau giữa UI và UX? Nói về môi trường làm việc mà bạn mong muốn? Ba cách để giảm dung lượng tải trang? CORS? Bạn đã …

Read More »