Home / Tag Archives: chuyen gia front end

Tag Archives: chuyen gia front end

Front – End & Full-Stack javascript : Tổng hợp các bài phỏng vấn JavaScript cực chất Tiếng Việt và Tiếng Anh

Đối với cả ngành công nghệ phần mềm hiện nay, thì số lượng việc làm có liên quan đến lĩnh vực web chiếm một tỉ trọng tương đối lớn. Lập trình viên có khả năng làm về web đang được săn tìm khá nhiều trên các trang tìm việc online …

Read More »

[Front-End] – Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Front-end

[Front-End] – Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn Front-end Hỏi chung Những điểm nào mà bạn thích, hoặc không thích về lập trình? Khác nhau giữa UI và UX? Nói về môi trường làm việc mà bạn mong muốn? Ba cách để giảm dung lượng tải trang? CORS? Bạn đã …

Read More »

[Front-end] – Các kỹ năng cần có để trở thành một chuyên gia Front-end

1. HTML & CSS   HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) và CSS (Cascading Style Sheets) là những nền tảng cơ bản nhất của mã hoá web. Nếu không có hai ngôn ngữ  này, bạn không thể tạo ra một thiết kế trang web, và tất cả những …

Read More »