Home / Tag Archives: lap trinh chuyen nghiep

Tag Archives: lap trinh chuyen nghiep

P2: Don’t make me think – Người dùng thực sự sử dụng một website như thế nào…

Chúng ta – những designer thường có những lầm tưởng cơ bản giữa việc “Chúng ta nghĩ mọi người sử dụng website” và “Thực sự họ sử dụng các website như thế nào” Khi chúng ta thiết kế một website, chúng ta thường cho rằng người dùng sẽ đọc cẩn …

Read More »